Topic: Russian ADI-2 DAC/Pro review

Review in Russian Hi-Fi audio magazine

Regards
Daniel Fuchs
RME